Składanie wniosku

Jakie kryteria trzeba spełnić?

  • być zameldowanym w jednej z niderlandzkich gmin;
  • posiadać dokument tożsamości z kraju pochodzenia (prawo jazdy i paszport lub dowód osobisty) w własnym podpisem;
  • osiągać dochody z zatrudnienia lub być niezależnym przedsiębiorcą (wpisanym do rejestru Niderlandzkiej Izby Handlowej, Kamer van Koophandel);
  • posiadać niderlandzki numer identyfikacji podatkowej i społecznej (po niderlandzku: „BSN-nummer, Burger Service Nummer”);
  • mieć niderlandzki rachunek bankowy, na który otrzymuje się przelewem wypłatę;
  • mieszkać w mieszkaniu wynajmowanym lub własnościowym, za które koszty wynajmu lub kredytu hipotecznego pobierane są z Państwa niderlandzkiego rachunku bankowego.